Mikael Persson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070-272 00 87 (mobil)

E-post:
mikael.persson@nynashamn.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fastighets- och investeringsutskott 1:e vice ordförande 2021-02-18 - 2022-12-31
Gruppledare ersättare 2021-01-01 - 2022-10-14
Kommunstyrelse 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnd ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsuskott ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31