Utskott (6 st)

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsuskott
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens biståndsutskott